Nederlands Dans Theater − Raw are THE ROOTS

Parktheater, Eindhoven, 28 mei 2023

Een ontdekkingstocht naar bewegingen die je met je lichaam kunt maken alsof je die voor het eerst maakt, dat is wat choreograaf Felix Wanderer in I contain multitudes de dansers uitentreure laat onderzoeken. Het choreografenduo Sharon Eyal & Gai Behar laten daarna in Jakie danslijven versmelten tot een levend organisme waaruit soms delen ontsnappen die dan weer een eigen leven gaan leiden. In het kort is dit zoals ik het beleef.
Bij de eerste dans blijven drie kenmerken hangen. Dat zijn het in formatie of in chaos door elkaar heen lopen in een vast tempo, het al kronkelend zoeken naar de flexibiliteit van het individu en het, op de grond liggend, stretchen en zoeken naar wat het lijf toelaat. Al deze middelen worden herhaald en herhaald, en daar zit de zwakte van deze dans: hij duurt te lang, het verhaal is verteld. Het subtiel bewegende decor voegt daar niets aan toe.
De tweede dans is een in trance sessie in diepe duisternis. Onder een bijna monotone house beat beweegt de groep als een levend en schimmig organisme en ondergaat subtoele ritmische verschuivingen die doorwerken in vrijere, maar altijd organische bewegingen. Het heeft iets raadselachtigs. Wat het wil duiden wordt niet duidelijk. Misschien is het wel een verbeelding van hoe levende organismen werken en blijven werken en is de puls de hartslag. Het blijft fascineren, dat zeker.
Frank van de Loo