Architectuurcentrum Eindhoven
Smart Urban Mix − presentatie

Natlab, Eindhoven, 25 oktober 2023

De studie Smart Urban Mix verkent de mogelijkheden om bedrijventerrein De Run in Veldhoven te verrijken met een mix van wonen, werken en andere voorzieningen. Juist in Nederland waar ruimte schaars is en er tegelijk een grote vraag is naar woonlocaties zou een slimme stedelijke mix een uitkomst kunnen bieden. Het idee voor het project ontstond in 2021. Toen verkende Architectuurcentrum Eindhoven samen met Eric Frijters het thema slimme stedelijke mix tijdens het jaarprogramma 2021-2022. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft daarvoor subsidie verstrekt. Het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door FABRICations, met als partners Woonbedrijf, GEVA Vastgoed, Fontys, gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, Natlab en Architectuurcentrum Eindhoven.
Frank van de Loo